Fyzioterapie Mgr. Eva Grygarová

Vzdělání

Specializace ve fyzioterapii

Fyzioterapii se věnuji od roku 2009. Odborné vysokoškolské vzdělání v oboru fyzioterapie jsem získala na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v Ostravě.

Ve svém odborném vzdělávání a praxi se zaměřuji především na McKenzie metodu (též mechanická diagnostika a terapie - MDT), kterou využívám k diagnostice a terapii bolestivých stavů.

Absolvované kurzy McKenzie metody:

Ke zlepšení držení těla u dětí i dospělých využívám znalosti z těchto absolvovaných kurzů:

Další absolvované odborné kurzy:

Členství: