Fyzioterapie Mgr. Eva Grygarová

Individuální fyzioterapie dětí od předškolního věku a dospělých

Nestátní zdravotnické zařízení

Terapie v tomto zařízení není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Ambulance

Zaměřuji se na terapii:

Základem terapie je důkladné vyšetření při první návštěvě, na jehož základě společně stanovíme léčebný plán, který je tvořen terapií, nácvikem autoterapie a hlavně úpravou držení těla a nácvikem správných denních stereotypů. Především jednostranným přetěžováním při práci nebo odpočinku vzniká nejvíce obtíží. Nezbytná je aktivní spolupráce pacienta. Metody, které ve své praxi používám, vedou především k autoterapii - pravidelnému cvičení doma a nezávislosti pacienta na terapeutovi. Mým záměrem není vás (vy)léčit, ale nasměrovat vás k tomu, abyste se uzdravili sami.

Fyzioterapie u dětí

Úprava špatného držení těla u dětí má velký preventivní význam. Pokud klouby páteře a končetin nejsou v centrovaném postavení, dochází k nerovnoměrnému zatížení kloubních ploch, což v pozdějším věku vede k opotřebení kloubů, výhřezům plotének, poškození vazů a šlach. Tím pádem ke vzniku bolestivých stavů a z toho plynoucího omezení v životě.

Fyzioterapie v dětství je investice do zdraví v dospělosti.